Fiscale voordelen elektrisch rijden op zonnestroom

 

Wil u álle voordelen van uw elektrische auto volledig benutten? Ga dan rijden op uw eigen zonnestroom! Een zakelijke elektrische auto wordt financieel aantrekkelijk door de fiscale aftrekmogelijkheden en de lage bijtelling.

Fiscale voordelen van rijden op uw eigen zonnestroom

Als u uw zakelijke elektrische auto met uw eigen zonnestroom oplaadt, dan mag u de zonnepanelen die u gebruikt ook zakelijk opvoeren. Bovendien geldt een aantal van de fiscale regelingen die op de elektrische auto van toepassing zijn dan ook voor uw zonnepanelen. Zelfs als u de zonnepanelen op uw eigen woning plaatst!

Deze fiscale voordelen voor zonnepanelen gelden ook voor de opgewekte zonnestroom die u niet voor de auto, maar privé gebruikt! Hierdoor wordt de investering interessant voor alle opgewekte zonnestroom.

Btw teruggave over de aanschaf van zonnepanelen

Particuliere bezitters van een elektrische auto maken geen aanspraak op de genoemde fiscale aftrekmogelijkheden. Wel mogen zij sinds juni 2013 de btw over de aanschaf van zonnepanelen terug vorderen. Ook voor hen is de aanschaf van zonnepanelen in combinatie met een elektrische auto dus een stuk interessanter geworden.

Behaal een rendement tot wel 35 procent!

Met rijden op de zonnestroom van uw eigen zonnepanelen spaart u vanaf dag 1 al de dure stroom van de grote energieleveranciers uit. Het financiële rendement op een investering in zonnepanelen, bekabeling, elektriciteitsmeters en eventueel een laadpaal van 4.000 tot 12.000 euro ligt tussen de 15% en 35%. De terugverdientijd van die investering is gemiddeld vier tot vijf jaar.

Écht groen rijden op uw eigen zonnestroom

Een elektrische auto verbruikt tot wel vier keer meer elektriciteit dan een gemiddeld huishouden en heeft dus een zeer aanzienlijke CO₂ uitstoot. Door te rijden op uw eigen zonnestroom reduceert u deze CO₂ uitstoot tot 0.

Wat heeft u nodig om te kunnen rijden op uw eigen zonnestroom?

Allereerst natuurlijk een aantal zonnepanelen met bekabeling en elektriciteitsmeters. Hoeveel zonnepanelen, dat hangt onder andere af van de hoeveelheid zonnestroom die u op wilt wekken en van de grootte van het dak dat u tot uw beschikking hebt. Het is heel goed mogelijk om ál uw stroomverbruik met uw eigen zonnepanelen op te wekken.

Ook spelen andere factoren zoals de ligging van het dak en de schaduwvorming een rol bij het bepalen van het aantal zonnepanelen. Om te bepalen wat de invloed van deze factoren is, helpen wij u graag verder.

Een laadpaal is niet per se nodig, maar wel handig. Het laden van uw elektrische auto vanuit een laadpaal bij u thuis gaat bovendien sneller en is veiliger dan laden vanuit het stopcontact.

Voor wie is rijden op de zon interessant?

 

Rijden op de zon is voor iedereen interessant. Een particuliere bezitter bespaart al serieus door zijn elektrische auto met zonnepanelen te combineren. Een zakelijke rijder profiteert nog extra door de fiscale voordelen.

De exacte business case verschilt per situatie. We hebben business cases voor de B.V., eenmanszaak en particulieren.

Begin vandaag nog met rijden op zonnestroom!

Salderen, hoe werkt dat?

Deze beschrijving een overzicht van het financiele plaatje van zonnestroom voor particulieren, bedrijven en niet-belastingplichtige organisaties. 

Salderen

Meestal wordt een deel van de opgewekte zonnestroom direct verbruikt. Dit deel gaat dus "achter" de energiemeter langs en wordt niet gemeten. Het andere deel wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk en gaat dus wel over de energiemeter heen. Hoe de verhouding tussen deze twee lift is sterk afhankelijk van het verbruiksprofiel (veel overdag of juist s ‘avonds) en de jaaropbrengst van de zonnepanelen t.o.v. het jaarverbruik. Voorzien de zonnepanelen op jaarbasis precies het complete elektriciteitsverbruik, dan wordt er doorgaans veel meer terug geleverd dan direct verbruikt.

Salderingsgrens

Voorheen gold er een wettelijke grens van 5000 kWh tot waar terug geleverde zonnestroom verrekend mocht worden met de verbruikte elektriciteit. Per 1 juli 2013 is deze grens komen te vervallen, alle terug geleverde zonnestroom mag nu dus verrekend worden met het verbruik inclusief de energiebelasting en BTW. je betaalt dan dus eigenlijk alleen maar voor de netto verbruikte hoeveelheid stroom.

Netto producent

Wel blijft er een terug leververgoeding gelden als de jaarlijkse opwekking groter is dan het verbruik. Deze vergoeding geldt dan voor het deel "onder nul''. Wat deze vergoeding is hangt af van de energieleverancier. maar is voor particulieren een stuk lager dan het normale kWh-tarief omdat het een vergoeding is zonder energiebelasting. Wettelijk zijn energieleveranciers verplicht een "redelijke" vergoeding te betalen: minimaal 70% van het leveringstarief exclusief energiebelasting. 

Grootverbruikers
Salderen mag echter alleen gedaan worden door zogenaamde kleinverbruikers met een hoofdaansluiting van niet meer dan 3x 80 Ampère. Voor aansluitingen hierboven is wettelijk niets geregeld m.b.t. saldering. Er zal dan met de energieleverancier afgesproken moeten worden of en zo ja wat er vergoed wordt per terug geleverde kWh.

Energiemeters

Er zijn verschillende energiemeters in gebruik in Nederland. De oudste en simpelste is de draaischijf (Ferraris) meter. deze meter saldeert automatisch omdat hij gewoon terugdraait als de zonnepanelen meer opleveren dan er op dat moment verbruikt wordt. Let erop dat sommige Ferrarismeters een terugloopblokkering hebben. Dit is te controleren door te kijken of de meter terugdraait op een zonnige dag terwijl alle apparatuur en verlichting uitstaan. Opvolger van de Ferrarismeter is de meter met maar 1 of 2 telwerken (dag en nacht). Deze meter is niet geschikt en zal vervangen moeten worden voor een meter die terug geleverde elektriciteit kan meten. U kunt gratis een slimme meter laten plaatsen door uw netbeheerder door uw zonnestroom installatie aan te melden op www.energieleveren.nl.
Nieuwere meters beschikken over 4 telwerken (dag en nacht. verbruik en terug levering). De slimme meter die tegenwoordig door alle netbeheerders geplaatst wordt heeft bijna altijd 4 telwerken. Deze meter saldeert niet
automatisch, maar registreert apart de elektriciteit op momenten dat er meer verbruikt wordt dan opgewekt en de terug geleverde elektriciteit op momenten dat er juist meer opgewekt wordt dan verbruikt. Het salderen wordt dan door de energieleverancier op de factuur gedaan.

Energierekening

Het maandelijkse voorschotbedrag aan de energieleverancier zou met zonnepanelen omlaag bijgesteld kunnen worden. In de praktijk blijkt dit nog wel eens moeizaam te gaan. Heeft u een Ferrarismeter die terug kan draaien dan geeft u na een jaar een lagere meterstand door dan voorheen verwacht zou worden. Het maandbedrag kan dan meestal zonder problemen omlaag bijgesteld worden. Heeft u een meter met 4 telwerken dan krijgt u op de jaarafrekening van de energieleverancier een factuur voor de verbruikte elektriciteit en een aparte creditfactuur voor de terug geleverde elektriciteit. De ervaring is dat energieleveranciers vaak in het maandbedrag de twee niet van
elkaar aftrekken. Het maandbedrag wordt dan gebaseerd op de verbruiksfactuur en aan het einde van het jaar wordt een deel teruggestort a.d.h.v. de creditfactuur voor de terug geleverde elektriciteit. De verwachting is dat dit in de toekomst wel zal veranderen. maar voor nu werken veel energieleveranciers dus nog niet echt mee. Dit verschilt echter per leverancier en gaat bijna bij iedere leverancier tegenwoordig goed.

In de meeste gevallen is het voordeliger en levert het minder problemen op om over te stappen op één tarief i.p.v. twee (piek en dal). Netbeheerders kunnen dit komen aanpassen voor een bepaalde vergoeding. maar dat is niet nodig. De energieleverancier kan dit ook zelf doen door de twee meterstanden bij elkaar op te tellen.
Salderen op afstand is momenteel alleen toegestaan om de opgewekte zonnestroom te salderen met het elektriciteitsverbruik op hetzelfde adres. Er zijn ideeën om dit open te breken en saldering van de eigen energierekening met zonnepanelen op het dak van een ander mogelijk te maken. Dit heet virtueel salderen of salderen-op-afstand. Dit is momenteel echter nog niet mogelijk.


Particulieren

Voor particulieren zijn zonnepanelen een zeer lucratieve investering i.v.m. de hoge prijs die per kWh betaald moet worden. Dit heeft te maken met de energiebelasting die lager wordt (tot bijna nul) naarmate het verbruik toeneemt. Particulieren verbruiken meestal niet meer dan 10.000 kWh waardoor ze zo'n 23 cent per kWh incl. btw betalen (2013). Dat is dan ook het tarief waarop de opgewekte zonnestroom verrekend wordt.

Verlaging elektriciteitsrekening
Een deel van de kosten voor elektriciteit is vast (vastrecht. capaciteitstarief), een deel variabel (kWh-tarief). Het capaciteitstarief is verantwoordelijk voor het grootste deel van de vaste kosten en is afhankelijk van de aansluiting t/m 3x 25A bedraagt deze afhankelijk van de netbeheerder zo'n 150 euro per jaar. Een aansluiting van 3x 35A kost echter al zo'n 750 euro per jaar. De overheid geeft echter jaarlijks een belastingvermindering van 385 euro. ongeacht de werkelijk betaalde hoeveelheid energiebelasting. Daarmee worden de vaste kosten in de meeste gevallen (t/m 3x 25A) gedekt. Produceren de zonnepanelen op jaarbasis dus evenveel elektriciteit als u verbruikt
dan kan de elektriciteitsrekening werkelijk op 0 euro uitkomen of zelfs negatief!

Terugverdientijd

De terugverdientijd is te berekenen door de investering in de zonnepanelen te delen door de jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening. Wordt er rekening gehouden met een stijgend kWh-tarief dan wordt die terugverdientijd nog iets korter.

Rendement
Het financiële rendement op zonnepanelen wordt meestal simpelweg berekend door de jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening te delen door de investering. bijv.: €500 besparing / €5000 investering x 100% = 10% rendement. Dit is hetzelfde als 100% te delen door de terugverdientijd: 100% / 10 jaar terugverdientijd= 10%.
Dit percentage wordt vaak vergeleken met de rente op een spaarrekening. maar dat is niet helemaal eerlijk. Het geld dat je op een spaarrekening zet blijft staan en groeit door de rente die jaarlijks bij komt. Een zonnestroomsysteem schrijft echter af en is dus na 25 jaar niet meer evenveel waard als in het begin. Daarom is het eerlijker de afschrijving van het systeem mee te nemen in de berekening van het rendement. De garanties die gegeven worden zijn meestal 5 jaar productgarantie op de omvormers en 25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen. In werkelijkheid houden beide het vrijwel altijd Langer uit: een omvormer meestal 15 tot 20 jaar en zonnepanelen meer dan 30 jaar. Hou je rekening met een afschrijvingsperiode van 30 jaar op het hele systeem dan moet jaarlijks dus 1 /30 van de investering van de besparing afgetrokken worden. Bijv: (€500 besparing - €167 afschrijving)/ €5000 investering = 6.7%.


Subsidie
Particulieren kunnen op dit moment de BTW terugvorderen, dat is natuurlijk zeer interessant om de terugverdientijd te verkorten. Zie de link voor meer informatie over dit onderwerp. Daarnaast kan het zo zijn dat u gemeente nog een subsidie regeling heeft zoals bijvoorbeeld in Zoeterwoude. Het lijkt erop dat dit het laatste jaar is waarin de overheid zonne-energie subsidieert. Schouten Zonne-energie is hier blij mee subsidie is namelijk al lang niet meer nodig om zonnepanelen financieel interessant te maken en heeft de afgelopen juist voor veel onrust op de markt gezorgd.

Een voorbeeld
Henk heeft een aansluiting van 1x 35A en een elektriciteitsverbruik van 3150 kWh per jaar, waarvoor hij €0,23/kWh betaalt. De vaste kosten bedragen bij elkaar €200 per jaar. Hij wil zijn complete elektriciteitsverbruik met zonne-energie opwekken. Bij een opbrengst van 900 kWh/Wp heeft hij 3500 Wp aan zonnepanelen nodig: 14 panelen van
250Wp. Dit systeem kost hem €5700 inclusief installatie en btw.

Hij bespaart jaarlijks: 3150 kWh x €0.23 = €724
Zijn elektriciteitsrekening komt dus uit op: €724 - €724 + €200 - €385 = -€185
Dit bedrag wordt dan jaarlijks afgetrokken van de gasrekening.
De terugverdientijd is: €5700 / €724 = 7,9 jaar
Het rendement is: (€724- (€5700 / 30 jaar))/ €5700 x 100% = 9,3%

 

Zakelijk

Voor bedrijven kan de terugverdientijd in bepaalde gevallen wat Langer zijn i.v.m. het lagere elektriciteitstarief per kWh als het bedrijf een grootverbruiker is. Hiertegenover staan echter een aantal Lucratieve belastingvoordelen:
De BTW op de investering kan volledig verrekend worden. De Energie Investeringsaftrek (EIA) kan toegepast worden. Hiermee kunt u 41,5% van de investering aftrekken van de fiscale winst bovenop de afschrijving. Hiervoor moet er natuurlijk wel winst gemaakt worden. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan ook in veel gevallen toegepast worden. Hoe hoog deze aftrek is hangt af van de investering (tussen de f2300 en €306.931). Hieronder kunnen ook andere investeringen vallen. Let erop dat er een maximumbedrag geldt voor deze aftrek (€15470).
De VAMIL geldt voor de installatie van een zonnestroomsysteem waarbij ook een asbesthoudend dak vervangen wordt. In dat geval kunt u de investering in 1 jaar afschrijven wat een extra fiscaal voordeel oplevert. In andere gevallen kan dat in minstens 5 jaar.

Een paar voorbeelden

EIA (Energie Investeringsaftrek let op dit is alleen voor installaties groter dan 25KWpiek)

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kWp, die zijn aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder, (eventueel) actief zonvolgsysteem (eventueel) stroom/ spanningsomvormer, (eventueel) accumulator, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.

 Alleen het aantal kW piekvermogen boven 25 kW komt voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking. Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 250 per kW x (piekvermogen in kW).

 Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van nieuwe voorzieningen te worden genomen waarbij onder een samenstel van nieuwe voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige nieuwe middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen.

 Toelichting:

Alleen het aantal kW piekvermogen boven 25 kW komt voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking. Wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 45 kW plaats, komt u voor maximaal 45 kW x € 250kW = € 11.250 in aanmerking.

 

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Zonnepanelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek mag gecombineerd worden met de EIA. Hieronder kunnen ook andere investeringen vallen, let erop dat er een maximumbedrag geldt voor deze aftrek (€15470). Het bedrag dat afgetrokken mag worden hangt af van de grootte van de investering. Investeringen tussen de € 2.301 en € 306.931 vallen onder de KIA.

 • Van € 2301 t/m € 55.248 is dit 28% van de investering.
 • Van € 55.249 tot € 102.311 is de aftrek € 15.470.
 • Boven de € 102.311 wordt dit bedrag weer verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311.

De investeringsaftrek mag net als de EIA afgetrokken worden van de fiscale winst.

 

We hebben hieronder 3 voorbeelden opgegeven waar u kunt zien wat de impact is van de bovenstaande regelingen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden omdat voor ieder bedrijf de situatie anders is, kijk voor uw situatie naar de berekening die is opgegeven. Uw boekhouder/financieel adviseur kan wel een accurate berekening voor u maken.

 

Voorbeeld 1 - Onderneming op privéadres (voorbeeld 9kWp met KIA aftrek onder €55.248) – geen EIA

Een voorbeeld: U overweegt 9 kWp zonnepanelen aan te schaffen voor €12.000 excl. BTW (let op voorbeeld bedrag, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). U kunt het voor de belastingdienst aannemelijk maken dat driekwart van deze investering voor zakelijk gebruik is.

 • Van de EIA kunt u in dit geval geen gebruik maken omdat het systeem onder de 25kWp
 • De KIA is onder de €55.249 = €12000 * 28% = €3360
 • De totale investeringsaftrek is dus €3360. Inclusief de afschrijving van uw systeem (eerste 5 jaar) mag u dus een bedrag van de fiscale winst aftrekken (er vanuit gaande dat u minstens zoveel winst maakt). Dit kunt u met uw boekhouder bespreken
 • Voorbeeld: bij een inkomstenbelastingpercentage van 42% (zelfstandige of vennootschap) is dat een directe besparing op belastingbetaling van €1411. De netto zakelijke investering in zonnepanelen is dus: €12000 - €1411 = €10589.
 • Bij een opbrengst van 9000 Wp brengt het systeem ca. 8550 kWh per jaar op. Tegen een kWh-tarief van €0,22 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €1881.
 • Bij deze netto investering, komt dat neer op een terugverdientijd van maar (€10589 / €1881=) 5,6 jaar en een rendement op uw geïnvesteerde geld van 13,3% (tov 1% op de bank)

 

Voorbeeld 2 - Onderneming  (voorbeeld 29Wp met EIA en KIA aftrek onder €55.248)

Een voorbeeld: U overweegt 29 kWp zonnepanelen aan te schaffen voor €38.000 excl. BTW (let op voorbeeld bedrag, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). U kunt het voor de belastingdienst aannemelijk maken dat driekwart van deze investering voor zakelijk gebruik is.

 • De EIA is boven de 25kwp en is in dat geval: 29kwp x 250 euro = €7250 euro
 • De KIA is onder de €55.249 = €38000 * 28% = €10640
 • De totale investeringsaftrek is dus €17890. Inclusief de afschrijving van uw systeem (eerste 5 jaar) mag u dus een bedrag van de fiscale winst aftrekken (er vanuit gaande dat u minstens zoveel winst maakt). Dit kunt u met uw boekhouder bespreken
 • Voorbeeld: bij een inkomstenbelastingpercentage van 42% (zelfstandige of vennootschap) is dat een directe besparing op belastingbetaling van €7513. De netto zakelijke investering in zonnepanelen is dus: €38000 - €6484 = €30486.
 • Bij een opbrengst van 29000 Wp brengt het systeem ca. 27550 kWh per jaar op. Tegen een kWh-tarief van €0,19 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €5234.
 • Bij deze netto investering, komt dat neer op een terugverdientijd van maar (€30486 / €5234 =) 5,8 jaar en een rendement op uw geïnvesteerde geld van 17% (tov 1% op de bank)

 

Voorbeeld 3 - Onderneming (voorbeeld 45kWp met EIA en KIA aftrek boven de €55.248)

Een voorbeeld: U overweegt 45 kWp zonnepanelen aan te schaffen voor €58.000 excl. BTW (let op voorbeeld bedrag, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). U kunt het voor de belastingdienst aannemelijk maken dat driekwart van deze investering voor zakelijk gebruik is.

 • De EIA is boven de 25 kwp en is in dat geval: 45kwp x 250 euro = €11250 euro
 • De KIA is tussen €55.249 en €102.311 = €15740
 • De totale investeringsaftrek is dus €26990. Inclusief de afschrijving van uw systeem (eerste 5 jaar) mag u dus een bedrag van de fiscale winst aftrekken (er vanuit gaande dat u minstens zoveel winst maakt). Dit kunt u met uw boekhouder bespreken
 • Voorbeeld: bij een inkomstenbelastingpercentage van 42% (zelfstandige of vennootschap) is dat een directe besparing op belastingbetaling van €11335. De netto zakelijke investering in zonnepanelen is dus: €58000 - €11335 = €46664.
 • Bij een opbrengst van 51000 Wp brengt het systeem ca. 48000 kWh per jaar op. Tegen een kWh-tarief van €0,16 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €7680.
 • Bij deze netto investering, komt dat neer op een terugverdientijd van maar (€46664 / €7680 =) 6 jaar en een rendement op uw geïnvesteerde geld van 17,5% (tov 1% op de bank)

 

Meer informatie over subsidies is te bekijken op

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/zonnepanelen-voor-elektriciteitsopwekking-1

 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/asbest-en-zon

Niet-belastingplichtige organisaties

Voor organisaties die geen BTW mogen verrekenen en geen inkomstenbelasting betalen zoals scholen, verenigingen, stichtingen, VvE's, etc. komt zonne-energie doorgaans minder voordelig uit als ze veel elektriciteit verbruiken. Dat komt omdat deze organisaties niet in aanmerking komen voor de zakelijke voordelen (BTW verrekening, EIA KIA afschrijving, VAMIL) maar vaak wel een hoog verbruik en dus een Laag kWh-tarief hebben. Voor organisaties die rond of onder de 10.000 kWh zitten is het financiële plaatje echter vrijwel hetzelfde als voor particulieren.